HOME

NEWS

CHARITIES

VOLUNTEER

ADD A CHARITY

CONTACT

SUPPORT

Submit A Site

Find A Charity

Home
Charity News
Find Charities
Volunteer
Contact
Add A Charity

Zvejone Charity In Klaipeda Lithuania

Zvejone

 Klaipeda     Lithuania

http://www.zvejone.lt     << Visit Website

Coverage:  International

Categories:  EducationalEnvironmentHuman RightsResearch, [ View All ]

 Dead URL      Edit Details      Report Abuse      Delete      Add A Charity

Zvejone Charity Profile

Ecological Club "fishing" is ...
Nevyriausybin? ir pelno nesiekianti, aktyviausiai Lietuvos paj?rio zonoje veikianti visuomenin? aplinkos apsaugos organizacija, ?kurta 1988 metais kaip Lietuvos Žali?j? jud?jimo klubas Klaip?doje, kurio nariai savo savanoriška veikla siekia keisti Gamtai ir žmon?ms pavojing? aplinkosaugos situacij? ir ugdyti aplink? gerbian?i? visuomen?. Non-governmental and non-profit-making Lithuania role in the coastal areas of community-based environmental organization, founded in 1988, Lithuania green sports club, Klaipeda, in which members of the voluntary action to change the nature and the human rights situation in a dangerous environment and respect for the environment for the development of socialThe purpose Tikslas ... ...
Darnus ir tausojantis paj?rio regiono vystymasis harmonious and sustainable development of coastal areas.

<< Return To Lithuania Charities
 

 

Lithuania Charities

Lithuania Volunteer

Lithuania Donate

Popular Cities: Featured Charities

Vilnius 17
Kaunas 4
Klaipeda 2

Charities

News

Support

Find A Charity

World

Health

Animals

Support

Contact

Volunteer

Environment

Community

People

Privacy Policy

Copyright

Add A Site

Terms of Service Espanol

Copyright © The Charity Vault. All rights reserved.